Paw's Style

Paw's Style

พอเทลให้บริการดูแลตัดแต่ง อาบน้ำ ให้สุนัขของคุณ เพราะสุขภาพของสุนัขถือเป็นอีกหนึ่งความใส่ใจของเรา

Paw Pool

Paw Pool

ปัจจุบันแทรนด์การดูแลสุขภาพสุนัขเริ่มเป็นที่สนใจมากขึ้นสำหรับเหล่าบรรดา "คนรักน้องหมา"
การให้สุนัขของคุณได้ว่ายน้ำเพียงไม่กี่นาที เสมือนการพาสุนัขเดินออกกำลังกาย 2-3 กิโล ซึ่งเป็นการช่วยให้สุนัขของคุณได้มีสุขภาพที่ดี โดยการว่ายน้ำจะช่วยเสริมสร้างให้กล้ามเนื้อทุกๆส่วนแข็งแรง

Training Program

Training Program

"การฝึกและพัฒนาศักยภาพให้กับสุนัขทุกสายพันธุ์"
การฝึกและพัฒนาศักยภาพให้กับสุนัขของคุณ จะช่วยให้คุณและสุนัขเข้าใจกันมากขึ้น ทั้งยังช่วยให้สุนัขของคุณสามารถปรับตัวกับสภาพสังคมของมนุษย์ได้ดีขึ้นโดยการฝึกให้เข้าใจในคำสั่ง ซึ่งจะทำให้สุนัขของคุณได้เข้าใจว่าพฤติกรรมใดที่ทำได้ และพฤติกรรมใดที่ไม่ควรทำ